Bàn trà bắc âu chân vuông mặt tròn thanh lịch

282.048