Bình phong sen nhỏ có kệ( giá bán trên 1 tấm )

260.000