Quạt mini cầm tay để bàn cao cấp | Mini Fan | Quạt mini tích điện cầm tay | Quạt mini QMN-CT38 19296814