Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt, Thời Gian Phai Mờ (Tái Bản 2019)

76.000