Vách ngăn kẻ sọc liền kệ trang trọng thanh nhã ig495 (giá trên gồm 1 vách 1 kệ)

1.008.000